ปะวัติความเป็นมา 1
ปะวัติความเป็นมา logo new

2549

คณะบุคคลสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที

โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2549 ได้มีการก่อตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี โดยใช้ชื่อว่า “คณะบุคคลสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.” ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับวิชาชีพอิสระเกี่ยวกับการให้บริการด้านการสอบบัญชี และการวางระบบควบคุมภายในให้กับนิติบุคคลต่างๆ หลากหลายธุรกิจ

2553

AMT AUDIT

ต่อมาในระหว่างปี 2553 ได้ดยจดทะเบียนนิติบุคคลในนาม “บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด” โดยให้บริการด้านตรวจบัญชีและตรวจสอบภายใน จากประสบการณ์ทำงานหลากหลายธุรกิจนั้น ทำให้เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพในการบริการจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

2558

AMT SOLUTION

ในระหว่างปี 2558 ได้ต่อยอดธุรกิจ เพื่อรองรับบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยจดทะเบียนนิติบุคคลในนาม “บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด” โดยเราให้บริการด้านตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน งานที่ปรึกษาด้านวางระบบ และงานที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บนพื้นฐานความถูกต้อง ตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามวิธีการมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

2561

AMT CAPITAL

ในระหว่างปี 2561 ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม “บริษัท เอเอ็มที แคปิตอล จำกัด” โดยเราให้บริการรับจำนอง จำนำ ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษาด้านจำนอง จำนำ ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยบริการที่ทันสมัย รวดเร็วโดยทีมงานผู้มีความเชียวชาญ

PRESENT

AMT GROUP

เราคือบริษัทฯ ผู้ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายในเกี่ยวกับด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน ที่มีลูกค้ามากกว่า 1,200 ราย มั่นใจและเลือกรับบริการกับ AMT GROUP