จดแจ้งฯด่วน! ? เพื่อรับสิทธิไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ! imageAMT optimized

จดแจ้งฯด่วน! ? เพื่อรับสิทธิไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง !

จดแจ้งฯด่วน ! … เพื่อรับสิทธิไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ! หลังจับยามสี่ตา … พบว่า พระราชกำหนดฯ (31 ธ.ค.58) และพรฎ # 595 ….. เป็นของขวัญปีใหม่ (2559) ที่ล้ำค่าจริง + แกะ (ชำแหละ) ดูแล้วไม่มีระเบิดซุกอยู่แน่นอนคร่า ! จึงขอเฉลยปรัศนีย์ของฝูงห่าน (SMEs) ที่กำลัง กล้า ๆ กลัว ๆ …. เที่ยวนี้เป็นอภัยโทษ (ผู้หลบหนีภาษี) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 ลงไป โดยไม่ตรวจย้อนหลัง + ไม่ต้องชำระภาษี (เดิม) เพิ่มเติม + ไม่มีเบี้ยปรับ + ไม่มีโทษอาญา …… ดีดลูกคิดดูแล้ว พรก.ฯ ฉบับนี้มี 4 ข้อ ดี๊ดี ดังนี้จร้า ! (1) […]

มาตรการบัญชีเล่มเดียว imageAMT optimized

มาตรการบัญชีเล่มเดียว

เนื้อหามาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs จากเวปไซด์กรมสรรพากรครับ อ่านเพิ่มเติมในแต่ละส่วนของรายละเอียดได้ตามนี้ครับ หลักการ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/1std_040159.pdf คำชี้แจงกรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/4exp_040159.pdf สรุปคำชี้แจง http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/5con_040159.pdf สรุปเนื้อหาบางส่วนออกมาเป็นภาพด้านล่างนี้ครับ Cr.TaxBugnoms บทความแนะนำ จดแจ้งผู้ประกอบการบ้ญชีชุดเดียวมีแต่ได้กับได้! โดยได้รับสิทธิประโยชน์ 4 ต่อ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=15 ประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการบัญชีชุดเดียว : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=21 รู้ไหม? ว่าทำไมบริษัทต้องจัดทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=27   โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน (Audit & Assurance Services) Office : 02-184-1846 and 02-309-3550 fax : 02-115-1486 ID Line : @amtaudit

ความสำคัญของการสอบบัญชี imageAMT optimized

ความสำคัญของการสอบบัญชี

ความสำคัญของการสอบบัญชี การบริหารการเงินของธุรกิจที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงความสามารถในการดำเนินการของฝ่ายจัดการ และการบันทึกบัญชีที่จัดทำขึ้นก็เพื่อแสดงฐานะของกิจการ ณ วันสิ้นงวดบัญชีให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ผู้ลงทุน ส่วนราชการ ได้ทราบ งบการเงินดังกล่าวจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปกับหลักฐานและเอกสารต่างๆ  การสอบบัญชี (Audit) คือ การตรวจสอบสมุดบัญชีของธุรกิจนั้นๆ ตลอดจนเอกสารประกอบการลงบัญชี รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชีว่าได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างถูกต้องหรือไม่ ผู้สอบบัญชี (Auditor หรือ Public Accountant) จะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” (Certified Public Accountant) และให้บริการทางด้านการสอบบัญชี ได้แก่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบัญชี การวางรูปบัญชี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ตลอดจนบริการด้านบริหารการเงินอื่นๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้าเฉพาะราย  งานส่วนใหญ่ของผู้สอบบัญชี คือ การสอบบัญชี ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีการตรวจสอบด้านต่างๆ การจัดทำรายงานการสอบบัญชี การให้ความเห็นต่องบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของงบการเงิน      วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี          ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 200 เรื่องวัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของการสอบบัญชีได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีดังนี้ […]